Bird

Valk Parkieten Zien en kennen (In DUTCH) by Linda A. Lindner

Format: Softcover, 64 pages

Publisher: Ars Scribendi, 1995

ISBN: 9072718984

(Includes Shipping to Canada or the U.S.) 

**This book is in DUTCH**

Hij is het waard, de valkparket, om te worden beschreven als een fraaie waardevolle volierevogel. In dit boekje vindt men meer dan 200 schitterende kleurenfoto's met deskundige bijschriften van de afgebeelde varieteiten die fokkers van valkparkieten in de loop der jaren tevoorschijn hebben weten te brengen. Op beknopte, maar duidelijke wijze worden alle facetten van. verzorging, kweek en ziekten behandeld. Bovendien komt het grootbrengen van de jonge kuikens met de hand aan de orde. Geen al te technisch geschreven boek, maar wel een boek dat waardevolle informatie verstrekt aan pas beginnende vogelliefhebbers die zich met deze bijzonder mooie vogels willen gaan bezighouden. Het boek is op glanzend papier gedrukt in duidelijke zwarte letters van 4 verschillende formaten, terwijl de kleurenfoto's op dit papier zeer goed uitkomen. Het bevat een goede duidelijke inhoudsopgave en een dito register.

Translated by Google:

He is worthy , the falcon parquet, to be described as a pretty valuable voli�revogel . This booklet can be found to bring more than 200 brilliant color photos with captions expert from the depicted varieties that breeders of cockatiels in the years emerged know . Concise but clear way, all aspects of it. nursing, breeding and disease treatment . Furthermore, rearing the young chicks comes with hand raised . Not too technically written book , but a book that valuable information to pass novice birders who want to engage in this very beautiful birds. The book is printed on glossy paper in plain black letters from four different formats , while the color photos in this paper come out very well . It contains a good clear contents and a ditto register.

$20.00 

Contact Us

Send a Message

An email will be sent to the owner
Give us a ring
Office location
Send us an email