View Cart
Your Shopping Cart

Tanganika Magazyn #17

edited by Marta i Robert Mierzeńska

Tanganika Magazyn #17 by edited by Marta i Robert Mierzeńska
Format: Softcover, 102 pages
Publisher: Tanganika MAGAZYN, November 2015
ISBN: Tanganika 17
$26.50 (Includes Shipping to Canada or the U.S.)

 

Contents Tanganika MAGAZYN 17:

Letter from Zambia: Barn Owl – Tyto alba; List z Zambii: Płomykówka zwyczajna - Tyto alba – Michelle Buckland

Two new geographical colour variants of Ophthalmotilapia sp. "Whitecap" discovered in Lake Tanganika; Dwa nowe geograficzne warianty kolorystyczne Ophthalmotilapia sp. "Whitecap" odkryte w jeziorze Tanganika - Magnus Karlsson and Mikael Karlsson, African Diving Ltd.

Neolamprologus cylindricus (Staeck i Seegers, 1986) – interesujący gatunek zamieszkujący groty płytkiej strefy skalnej jeziora Tanganika; Neolamprologus cylindricus (Staeck and Seegers, 1986) – an interesting cave dwelling species from the shallow rocky zone of Lake Tanganyika (with additional chart different geographical variants; z dodatkową galerią różnych wariantów geograficznych) – dr Marta Mierzeńska

A glimpse of the complexity of the genus Tropheus; Spojrzenie na złożoność rodzaju Tropheus (with additional chart about 50 colour morphs; z dodatkową galerią około 50 wariantów kolorystycznych) - Magnus Karlsson and Mikael Karlsson, African Diving Ltd.

Tropheus sp. „Murago Tanzania” – dr Wolfgang Staeck

Breeding Mastacembelus elipsifer; Rozmnożenie Mastacembelus elipsifer – Carsten Torleif Stabel

Misz masz, czyli moja mała wielka Tanganika – Bogdan Piotrowski

Prawda czy fałsz? Czyli akwarystyczne mity – Łukasz Brzeziński

Recenzje i streszczenia: Rozbieżna dieta roślinożernych, sympatrycznych pielęgnic należących do tych samych ekomorf z jeziora Tanganika: pyrosekwencje amplikonu z gospodarstw glonów i zawartości żołądków (streszczenie) - dr Marta Mierzeńska

Some like it hot – cichlid fishes from extreme environments; Niektórze wolą na ciepło – pielęgnice ze skrajnych środowisk – dr Anton Lamboj

Recenzje i streszczenia: Wielki Atlas Ryb Akwariowych AQUAEL - dr inż. Grzegorz Zygmunt

Most of the articles are in English and Polish, some are just in Polish