View Cart
Your Shopping Cart

Valk Parkieten Zien en kennen (In DUTCH)

Linda A. Lindner

Valk Parkieten Zien en kennen (In DUTCH) by Linda A. Lindner
Format: Softcover, 64 pages
Publisher: Ars Scribendi, 1995
ISBN: 9072718984
$20.00 (Includes Shipping to Canada or the U.S.)

 

**This book is in DUTCH**
Hij is het waard, de valkparket, om te worden beschreven als een fraaie waardevolle voliŽrevogel. In dit boekje vindt men meer dan 200 schitterende kleurenfoto's met deskundige bijschriften van de afgebeelde variŽteiten die fokkers van valkparkieten in de loop der jaren tevoorschijn hebben weten te brengen. Op beknopte, maar duidelijke wijze worden alle facetten van. verzorging, kweek en ziekten behandeld. Bovendien komt het grootbrengen van de jonge kuikens met de hand aan de orde. Geen al te technisch geschreven boek, maar wel een boek dat waardevolle informatie verstrekt aan pas beginnende vogelliefhebbers die zich met deze bijzonder mooie vogels willen gaan bezighouden. Het boek is op glanzend papier gedrukt in duidelijke zwarte letters van 4 verschillende formaten, terwijl de kleurenfoto's op dit papier zeer goed uitkomen. Het bevat een goede duidelijke inhoudsopgave en een dito register.
Translated by Google:
He is worthy , the falcon parquet, to be described as a pretty valuable voliŽrevogel . This booklet can be found to bring more than 200 brilliant color photos with captions expert from the depicted varieties that breeders of cockatiels in the years emerged know . Concise but clear way, all aspects of it. nursing, breeding and disease treatment . Furthermore, rearing the young chicks comes with hand raised . Not too technically written book , but a book that valuable information to pass novice birders who want to engage in this very beautiful birds. The book is printed on glossy paper in plain black letters from four different formats , while the color photos in this paper come out very well . It contains a good clear contents and a ditto register.