View Cart
Your Shopping Cart

Kanaries - Zien en kennen (In Dutch)

Linda A. Lindner

Kanaries - Zien en kennen (In Dutch) by Linda A. Lindner
Format: Softcover, 64 pages
Publisher: Ars Scribendi, 1995
ISBN: 907271895X
$20.00 (Includes Shipping to Canada or the U.S.)

 

**This book is in DUTCH**
Dit rijk en fraai ge´llustreerd boekje over kanaries pretendeert niet HET kanarieboek te willen zijn, maar geeft in korte en direkte tekst goede informatie over kweken, verzorgen, selectie en de ziekten van kanaries. Het laat op overvloedige wijze de vele variŰteiten zien die door de fokkers van kanaries in de loop der jaren tevoorschijn zijn gebracht. De typische kenmerken van elke soort worden duidelijk, vergezeld van aanschouwelijke kleurenfoto's, aangestipt. Geen boekje voor de kanarieliefhebbers die reeds enige tijd deze vogels houden, maar duidelijk gericht op beginners. Het is op prachtig glanzend papier gedrukt met een tekst in 4 verschillende lettertypes van groot tot klein; goede inhoudsopgave terwijl de laatste pagina een register bevat.
Translated by Google:
This rich and beautifully illustrated book about canaries pretends not to want to be THE canary book , but gives in brief and direct text good information on breeding, care , selection and diseases of canaries. It allows abundantly see the many varieties which have been brought forth by the breeders of canaries in the course of the years . The typical characteristics of each type are clear , accompanied by vivid color photographs touched . No timetable for the canary lovers for some time to keep these birds , but clearly aimed at beginners. It is printed on lovely glossy paper with text in four different fonts from large to small; good contents, while the last page contains a register.